Venema Accountancy
Accountancy Belastingconsultancy
Informatie voor personeel

In onderstaande tabel vind u de minimumlonen en minimumjeugdlonen per half kalenderjaar weergegeven over de huidige periode en de afgelopen periode.

  Minimumlonen en minimum jeugdlonen

 

Bent u werknemer in een bedrijf waarin u een aanmerkelijk belang hebt? Dan geldt voor u de gebruikelijk-loonregeling. Hoe hier mee om te gaan wordt in onderstaand document uitgelegd.

  Loon en aanmerkelijk belang

 

Per 1 januari 2015 mag u niet meer het volledige loon van een werknemer contant aan hem uitbetalen. Lees in onderstaand document wat te doen!

 U mag salaris niet meer contant uitbetalen