Venema Accountancy
Accountancy Belastingconsultancy
Formulieren voor de ondernemer

Indien u een auto van de zaak gebruikt voor uw werk en u wilt niet een bijtelling bij uw inkomen voor privé gebruik van deze auto dan moet u bewijzen dat u deze auto niet privé gebruikt door het bijhouden van een sluitende kilometeradministratie. Onderstaand formulier kunt u hiervoor gebruiken en dit formulier voldoet aan de eisen van de Belastingdienst 

 Formulier kilometeradministratie

 

Indien u veel op urenbasis werkt en u verantwoording wilt of moet afleggen aan uw opdrachtgever dan moet u een werkstaat bij houden. In onderstaande werkstaat kunt u deze uren bijhouden. U kunt verschillende soorten uren bijhouden. U kunt tevens uurtarieven afspraken voor de verschillende soorten uren en vast leggen in dit formulier. Ook is er de mogelijkheid voor u en u opdrachtgever om het formulier voor akkoord te ondertekenen zodat later bij de facturering geen onenigheid ontstaat.

 Werkstaat

 

Indien u gebruikte goederen, zoals tweedehands auto's of motoren,  inkoopt van een particulier dan moet u een inkoopverklaring door de particulier, van wie u koopt, laten ondertekenen voor deze aankoop. Onderstaand formulier kunt u hiervoor gebruiken. Dit formulier voldoet aan de eisen die de Belastingdienst hier aan stelt.

 Inkoopverklaring

 

Indien u als zelfstandig ondernemer zwanger bent kunt in de reguliere periode van zwangerschapsverlof een uitkering ontvangen van het UWV. Onderstaand formulier kunt u gebruiken om deze uitkering aan te vragen. Tevens zult u een, door uw arts of verloskundige, ingevulde zwangerschapsverklaring als bijlage moeten meesturen. Ook dit formulier staat hieronder weergegeven.

 UWV Aanvraag ZEZ-uitkering voor zwangere zelfstandigen

 UWV Zwangerschapsverklaring

 

Indien u geld terug krijgt van de Belastingdienst voor Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting,Toeslagen, Zorgverzekeringwet, Omzetbelasting e.d. dan moet er een rekeningnummer van u bekent zijn bij de Belastingdienst. Met onderstaande formulieren kunt u dit rekeningnummer door geven aan de Belastingdienst. Er zijn twee verschillende formulieren. Net één is voor het doorgeven van een zakelijk rekeningnummer en het ander formulier is voor het doorgeven van een particulier rekeningnummer.

 Opgaaf wijziging rekeningnummer voor ondernemers

 Opgaaf wijziging rekeningnummer voor particulieren

 

 Indien u goederen uit uw eigen onderneming gebruikt voor privé doeleinden doen moet u hiervoor een correctie in uw boekhouding maken. Met onderstaand formulier kunt u een opgave aan ons doen om een correctie voor privé verbruik van goederen te maken.

 Privé verbruik goederen