Venema Accountancy
Accountancy Belastingconsultancy
Bedrijfgegevens

Kamer van Koophandel:

K.v.K. nummer:

Btw nummer:

Bank relatie:

IBAN rekening nummer:

Becon nummer:

Noord Nederland

02080678

NL8120.66.078.B01

Rabobank Noordenveld West Groningen

NL47 RABO 0341 0650 80

377399